Pravidla Black Jack

Black Jack

Pochází z karetní hry Oko bere. V casínech je to velmi oblíbená karetní hra, protože hráči nemusejí spoléhat jen na své štěstí, ale své šance na výhru mohou zvýšit i taktikou hry. Počítačové simulace prokázaly, že při určité strategii hry může šance hráče na výhru překonat šanci casina. Aby to hráč dokázal, musí mít v paměti, která akce je pro jakoukoli kombinaci rozdaných karet  optimální. Pokud to umí, má dobrou šanci vyhrát. Black jack se hraje proti krupiérovi. Cílem hry je vytáhnou tolik karet, aby jsem se dostali co nejblíže k hodnotě 21. Poté je na řadě krupiér, který musí stát pokud dosáhne součtu karet 17 pokud krupiér přetáhne přes hranici  21 nebo má menší součet karet jako hráči vyplácí výhry 1:1 Pokud hráč nebo krupiér dostanou eso a  kartu s hodnotou 10 mají tzv. Black jack to je nejlepší kombinace jakou můžete dosáhnout a vyplácí se 3:2

Jak se hraje Black jack?

Black jack se hraje u polokruhového stolu s krupiérem. Ten míchá karty, vyplácí výhry a inkasuje prohry. U stolu je místo pro sedm hráčů. Každý hráč může hrát jak na své boxy tak může přisazovat k ostatním hráčům. Po zamíchání karet krupiér požádá jednoho u hráčů, aby karty rozdělil tak že mezi karty vloží černou kartu. Hra začíná v momentě kdy hráči položí sázky na pole. Poté krupiér začne rozdávat karty po směru hodinových ručiček. Hráčům rozdá krupiér po dvou kartách a jednu kartu pro sebe. Poté se krupiér oznámí hráčům jaký mají součet karet a jestli si chtějí natáhnout ještě více karet, aby se co nejvíce přiblížili kombinaci 21.

Základní strategie hry Black jack

Black jack je hra, při níž šance hráče na výhru závisejí na jeho schopnostech. Průměrná výhoda casina činí 5,6% Existuje však strategie, s nimiž ji mohou hráči překonat. S pomocí simulací her byl vyvinut systém známí jako základní strategie, který na základě hodnoty karet hráče a krupiéra ukazuje optimální tahy. Základní strategie redukuje výhodu casina téměř k nule. Hrát základní strategii ovšem od hráče vyžaduje mít trpělivost a používat matematiku pro správnou reakci na všemožné kombinace karet. Nejjednodušší pravidlo základní strategie zní pokud má hráč součet 16 a dealer 7 nebo nižší kartu tak táhnou další kartu., pokud je počet bodů hráč 12 a vyšší a krupiér má 6 a méně zůstat stát. Viz tabulka základní strategie.

Počítání karet

Jinou technikou vedoucí k minimalizaci výhody kasina při hře Black jack je počítání karet. Průměrná šance na výhru pro casino je 5,6% ovšem tento poměr se mění při tom jak krupiér karty rozdává. Pokud hráč sleduje jáké karty již byli rozdány a jaké ještě krupiérovy zůstávají v míchací botě získá v určitý čas výhodu oproti kasinu.  Za určitých okolností má během hry výhodu hráč. Výhoda vznikne, když v botě na rozdávání karet zůstane více vyšších karet, než nižších. Pro krupiéra to znamená nevýhodu, protože pravidla ho mohou přinutit vytáhnout další kartu. Hráč může zůstat u jakéhokoli počtu bodů, zatímco krupiér, má- li 16 musí vytáhnout další kartu. Pro krupiéra tím vzniká větší riziko, že přetáhne přes 21, čím více desítkových hodnot karet v botě zůstalo. Poznat to je základem pro počítaní karet. Když hráč ví, že casino má menší šanci, může začít zvyšovat sázky. Zruční hráči znalí počítaní karet mohou dosáhnout výhody nad casinem až 2%, pokud použijí počítaní karet v kombinaci se základní strategii. Základem technik počítání karet je sečtení hodnoty všech rozdaných karet a to tak, že  karty hodnoty 10 mají hodnotu −1 a karty hodnoty 6 a nižší +1 pokud dosáhneme kladného výsledku začneme zvyšovat sázky. Stát se dobrým v počítání karet vyžaduje velkou koncentraci. Dokázat si zapamatovat nejednou více karet je obtížné a proto je nejlepší ze začátku trénovat doma.